Сургалт - НББ, татварын хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, шинэчлэл

АСУУЛТ АСУУ
Бидний менежерүүд нь ямар ч асуултанд хариулж байна
02.12.2015
12 сарын 1нд зохион байгууллагдсан Нягтлан Бодох Бүртгэлийн сургалтыг 1С-Форус компани, Сангийн яам, болон татварын байгууллагуудтай хамтарч амжилттай зохион байгуулсан. Оролцсон Нягтлан бодогч та бүхэнд баярлалаа.