1С: Enterprise програмын Монгол Улсын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ. 2014 оны 7 сард бүртгүүлсэн