Дэмжлэг

Сайн үйл ажиллагаатай, чанартай дэмжлэггүйгээр орчин үеийн програм хангамж болон техник технологийг үр бүтээлтэйгээр ашиглах боломжгүй. Ажиллаж байх үед мэргэшсэн мэргэжилтний дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай үе их гардаг. 1С програм дээр ажиллах, шинэчлэл мөн тайлан гаргах дээр дэмжлэг хэрэг болдог. Энэхүү асуудалд 1С:Мэдээллийн Технологийн Дэмжих Үйлчилгээ туслах бөгөөд таныг 1С дээр илүү хялбар ажлуулах боломжийг олгоно.

дэлгэрэнгүй

Дэмжлэг

1С програм дээр ажиллах үед хэрэглэгчдэд нэн шаардлагатай дэмжлэг, програмын шинэчлэл болон бусад гарсан асуултанд 1С дагалдах үйлчилгээ туслах болно.