Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, түгээлт эрхэлдэг аж ахуйн цоо шинэ интерфейс бүхий програм
Захиалга Асуулт асуу

Орчин үеийн худалдааны байгууллагыг үр ашигтай удирдах шилдэг бүртгэлийн програм

1С: Худалдааны Удирдлага – програм нь бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхэлдэг аж ахуй нэгжүүдэд зориулсан, цоо шинэ интерфейс бүхий програм юм. Уг шийдэл нь үйл ажиллагааны болон удирлагын бүртгэлийн зориултуудыг бүхэлд нь автоматжуулах боломжийг олгох ба улмаар орчин үеийн худалдааны байгууллагыг үр ашигтай удирдах ажиллагааг хангаж өгөх болно. Үүнд:

 • Борлуулалтын удирдлага
 • Хангамжийн удирдлага
 • Агуулахын удирдлага
 • Захиалгын удирдлага
 • Хэрэглэгчдийн харилцааны удирдлага
 • Бараа бүтээгдэхүүний эргэлтийн удирдлага
 • Борлуулалт болон хангамжийн төлөвлөлт
 • Үнийн шинжилгээ болон үнийн бодлого
 • Бүх төрлийн борлуулалтын төхөөрөмж холбох

Шинэ функционал нэмэлтүүд:

 • Харилцагчтай холбоотой харилцааг удирдахад зориулсан нэмэлтүүд харилцагчийн тухай мэдээний хэлбэрээр, үйл ажиллагааны дүн шинжилгээ, борлуулалт хийх бэлтгэл болон хэлцэлийн бүртгэлийг хөтлөх.
 • Борлуулалтын дүрмийг удирдахад зориулсан нэмэлтүүд: борлуулалтын хуанлийн үнийн болон санхүүгийн хэмжээг хянах боломжтой, үнэ болон хөнгөлөлтийг тогтоох, маркетийн арга хэмжээнүүд явуулах
 • Борлуулалтыг удирдахад зориулсан нэмэлтүүд: арилжааны санал бүрдүүлэх, авлагын дүн шинжилгээ, төлбөр болон тээвэрлэлт хийх хуваарийн гүйцэтгэлийг хянах, захиалга боловсруулалтын үйл явцыг удирдах.
 • Худалдааны төлөөлөгчдийн удирдлагад шинэ боломжууд нэмэгдсэн: Халаасны компьютерын тусламжтай үйл ажиллагааг хянах, даалгавар заах, харилцагчдийн мэдээлэл оруулах.
 • Маркетингийн шинэ шинэ боломжууд байгаа. Үүнд ABC/XYZ дүн шинжилгээ автоматаар хийгдэх бөгөөд харилцагчийн баазын дүн шинжилгээ, харилцагчийн сэгмэнтчлэл мөн хийгдэнэ.
 • Мөнгөн хөрөнгийн удирдахад бэлэн болон бэлэн бус аргаар орж ирсэн мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл, төлбөрийн хуанли бүрдүүлэх, төлбөрийн хүсэлт үйлдэх.
 • Нөөцийн удирдлагад зориулан хэрэгцээг тооцох болон үлдэгдлийг төлөвлөх, эргэлт ихтэй барааны нөөцлөлт, агуулахын ажлыг ордерын схемээр дэмжих.
 • Худалдан авалтыг удирдлагад зориулан орлогын хуваарийг гаргах болон хянах, захиалгыг бүрдүүлэх, бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгох, өглөг авлагын хяналт.
 • Санхүүгийн бүртгэлд зориулан санхүүгийнүр дүнгийн дүн шинжилгээ, өртөг болон нэмэлт зардлын тооцоо

Борлуулалтын үйл ажиллагаа

«1С: Худалдааны Удирдлага» програмыг ашигласнаар борлуулалтыг удирдах нь хамаагүй хялбар бөгөөд үр ашигтай болно. Арилжааны санал болон харилцагчийн сонирхолыг тодорхойлох зэргээс эхлэн борлуулалтын үйл ажиллагааны бүтэн явцыг эсвэл «хялбарчилсан схемээр» бүрдүүлэх боломжтой. Шаардлагатай тохиолдолд харилцагчтай ажиллах аль нэг хувилбарыг сонгох боломжтой.


Захиалга
Бид ойрын үед тантай холбоо барих болно, та нарын бүх асуултанд хариулах болно, онлайн захиалга байрлуулна.
Жагсаалт руу буцах