1С Бүтээгдэхүүн

Подбор параметров
Үнийн жагсаалт 1C 
Гэрээ байгуулах

1C cистемийн шаардлага
Гэж харуулах:    

Аль ч салбарын бүрэн шийдэл – Автоматжуулалт

1С:Enterprise 8 програм хангамжийн тусламжтай дараах салбаруудын үйл ажиллагааг автоматжуулах боломжтой:

  1. Үйлдвэрийн болон худалдааны аж ахуйн нэгж, төсөв, санхүүгийн байгууллага, үйлчилгээний гэх мэт компаниуд ашиглахад тохиромжтой.
  2. Байгууллагын үр ашигтай удирдлага
  3. Зохион байгуулалт, аж ахуйн үйл ажиллагааны автоматжуулалт
  4. Нягтлан бодох бүртгэл
  5. Удирдлагын бүртгэл, дүн шинжилгээ, судалгааны тайлан, олон валютаар бүртгэх
  6. Төлөвлөгөө, төсөв болон санхүүгийн тайлан шинжилгээтэй холбоотой шийдлүүд.