Принтерийн модел

Подбор параметров
Үнийн жагсаалт 1C 
Гэрээ байгуулах

1C cистемийн шаардлага
Гэж харуулах:    
Захиалга