Манай байгууллага Монголын Мэдээлэл Технологи, Техник Хөгжүүлэлтийн Холбооны жинхэнэ гишүүн мөн гэх батламж