Статьи

09.12.2015
«1С-Форус» компани нь «1С:Enterprise» дээр суурилсан ERP-системийг «Монгол Даатгал» ХХК-д нэвтрүүлж дууссан. Төслийн зорилго, үр ашиг, давуу тал, эхний үр дүнгийн талаар «Монгол Даатгал» ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал...

Дэлгэрэнгүй