1С Бүтээгдэхүүн

Подбор параметров
Үнийн жагсаалт 1C 
Гэрээ байгуулах

1C cистемийн шаардлага
Гэж харуулах:    

Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, түгээлт эрхэлдэг аж ахуйн цоо шинэ интерфейс бүхий програм
Захиалга

Санхүү, татварын тайлан бэлдэх, нягтлан бодох бүртгэл, татварын бүртгэлийг автоматжуулна.        
Захиалга

Жижиглэнгийн худалдааны үйл ажиллагааг татварын хуулийн дагуу тавигдах шаардлагад нийцүүлэн автоматжуулна.
Захиалга

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэдэг аж ахуйн удирдлага болон бүртгэлийн цогц шийдэл.
Захиалга

Аль ч салбарын бүрэн шийдэл – Автоматжуулалт

1С:Enterprise 8 програм хангамжийн тусламжтай дараах салбаруудын үйл ажиллагааг автоматжуулах боломжтой:

  1. Үйлдвэрийн болон худалдааны аж ахуйн нэгж, төсөв, санхүүгийн байгууллага, үйлчилгээний гэх мэт компаниуд ашиглахад тохиромжтой.
  2. Байгууллагын үр ашигтай удирдлага
  3. Зохион байгуулалт, аж ахуйн үйл ажиллагааны автоматжуулалт
  4. Нягтлан бодох бүртгэл
  5. Удирдлагын бүртгэл, дүн шинжилгээ, судалгааны тайлан, олон валютаар бүртгэх
  6. Төлөвлөгөө, төсөв болон санхүүгийн тайлан шинжилгээтэй холбоотой шийдлүүд.